NA STIAHNUTIE

NEPREHLIADNITE:

Potvrdenie od lekára nemôže byť staršie ako 3 mesiace pred dátumom otvorenia kurzu. V opačnom prípade je žiadosť neplatná.

 

DOWNLOAD

PRIHLÁSENIE SA DO KURZU

Prihláste sa k nám do kurzu, vyplňte tlačivo a príďte osobne do autoškoly, kde Vám všetko radi vysvetlíme.

ŽIADOSŤ O UDELENIE VO

Žiadosť Vám poskytneme v autokoškole. Ak si ju však chcete vytlačiť, tak IBA OBOJSTRANNE NA A4inak ju nebude možné AKCEPTOVAŤ a budete ju musieť znova potvrdiť u lekára.

ŽIADOSŤ O ZAEVIDOVANIE OSOBY

Účastníci kurzu VO sk B, ktorí najneskôr v deň záverečných skúšok v autoškole dosiahnu vek 17 rokov, môžu viesť vozidlo sk. B len v prítomnosti spolujazdca, ktorý má udelené vodičské oprávnenie skupiny “B” najmenej 10 rokov.

NÁVOD NA E-LEARNING V JISCD

Príručka pre prostredie Digitálnej
autoškoly pre účastníkov – eLearning. Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave.

TESTOVÉ OTÁZKY

Testové otázky na teoretickú skúšku z odbornej spôsobilosti aj so správnymi odpoveďami.

 

ONLINE TEST

Otestujte sa online. Kliknite na link nižšie a vyberte si svoju podskupinu B. Testy su na web stránke SKVZA.

KONZULTÁCIE

V prípade, že sa s nami potrebujete poradiť, napr. či ste dostatočne pripravení na skúšky, chcete si napísať cvičný test a pod., obráťte sa na nás.

SPOKOJNOSť

Individuálny prístup spojený s humorom je vždy zaručený úspech. Vieme, že sme nekonvenční a práve to je náš kľúč k Vašej spokojnosti.

R

PRIPRAVENOSť

Vieme, že nikto nič negarantuje, ale my Vám sľúbime, že dáme zo seba to najlepšie, aby ste uspeli na skúškach a boli pripravení ísť do premávky.

VIDÍME SA U NÁS V AUTOŠKOLE PRESTIGE.

download